Tonische immobiliteit

Tonische immobiliteit of het in trance brengen van het konijn is een overlevingsmechanisme voor het konijn als prooidier. Op het moment dat het konijn op zijn rug gelegd wordt, bevriest het konijn als het ware. Het konijn doet alsof het dood is om van roofdieren af te komen. Het konijn staat eigenlijk doodsangsten uit. Helaas staan er veel filmpjes op internet met dit fenomeen en wordt dit als schattig gezien. Helaas is dit verre van schattig! Breng je konijn dus niet in trance!

Reactie schrijven

Commentaren: 0